CENNIKI JAZDY KONNEJ, KULIGÓW, HIPOTERAPII, PENSJONATU

   

OPCJE

Dni i godziny jazd

Cena jazdy jednorazowej 
Abonament 8 Jazd
Abonament stały płatny miesięcznie
Cena lonży
Dopłata do jazdy indywidualnej  ujeżdżalnia / teren
Grupa sportowa
Grupa tematyczna
Grupa studencka
Hipoterapia

STREFA DZIENNA

Label 1
 Wtorek-Piątek
7:30-16:00
Label 2
40zł
Label 3
8x30 zł
Label 4
X

Label 5
50 zł
Label 6
 50 zł / 50zł

Label 2
30 zł
Label 3
x
Label 4
20 zł
Label 4
40 zł

STREFA
WIECZORNA

Label 1 
Wtorek-Piątek
16:00-22:00
Label 2
55zł
Label 3
8x45zł
Label 3
Jazda 40 zł
Label 4
65 zł
Label 5
50zł / 50zł

Label 6
 40 zł
Label 2
40 zł
Label 3
x
Label 4
40 zł

STREFA WEEKENDOWA

Sobota-Niedziela cały dzień
Sobota-Niedziela
cały dzień
Cena jazdy jednorazowej 
60zł
Label 3
8x50zł 
Label 3
Jazda 45 zł
Label 4
70zł
Label 5
50 zł / 65 zł

Label 6
Jazda 60 zł
Label 2
30 zł
Label 3
x
Label 4
x

OPCJE

Dni i godziny jazd

Cena jazdy jednorazowej 
Cena spacerku po lesie
Cena abonamentu 8 jazd
Dopłata do jazdy indywidualnej  
PATATAJKA - Grupa stała 60 min 

STREFA TYGODNIOWA

Label 1
WTOREK - PIĄTEK CAŁY DZIEŃ

Label 2
40 zł
Label 3
40 zł
Label 4
8 x 30 zł - 240 zł
Label 5
25 zł za 30 min 
Label 6
40 zł

STREFA WEEKENDOWA

Label 1
SOBOTA - NIEDZIELA CAŁY DZIEŃ

Label 2
40 zł 
Label 3
40 zł  
Label 4
8 x 30 zł - 240 zł
Label 5
25 zł za 30 min 
Label 6
50 zł 

OPCJE

Cena zaprzęgu
Cena sań 

Sanie i zaprzęgi

Label 1
300 zł / godzinę 
Label 2
300 zł / godzinę
 

OPCJE

CENA 
minimalny okres
ilość godzin jazdy dziennie 
udział w jazdach sportowych 

KARNETY WYŁĄCZNY

Label 1
1150 zł/ mc 
Label 2
3 miesiące 
Label 3
4 godziny
Label 4
nie

KARNETY WYŁĄCZNY SPORTOWY

Label 1
1350 zł / mc
Label 2
3 miesiące 
Label 3
4 godziny 
Label 4
tak
 

OPCJE

CENA ZA MIESIĄC 
DOŁĄCZENIE DO GRUPY
KARUZELA 
PADOK

Boks

Label 1
1000 zł /mc 
Label 2
50% normalnej ceny za jazdę
Label 3
TAK 
Label 4
TAK

OPCJE

CENA KARNETU 8 JAZD 30 Min
CENA JEDNORAZOWEJ JAZDY 30 MIN. 

WTOREK-PIĄTEK

Label 1
8x35zł - 280 zł 
Label 2
45 zł