Grupa Sportowa

Kwalifikację do grupy otrzymują jeźdźcy bezpośrednio od trenera prowadzącego daną grupę.