HIPOTERAPIA

Zapraszamy do współpracy w ramach rehabilitacji dzieci i młodzieży poprzez zajęcia hipoterapii, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów naszej szkoły.

Zajęcia z hipoterapii prowadzimy od 1990 roku. Podobnie jak pozostała część naszej działalności mają one charakter ciągłości w cyklu całorocznym lub semestralnymi wakacyjnym w zależności od potrzeb klientów. Zajęcia odbywają się w naszym środku w Kaniach koło Pruszkowa, natomiast hipoterapia w Warszawie i okolicach prowadzona jest w różnego rodzaju specjalistycznych ośrodkach terapeutycznych.

Hipoterapia - kadra i program

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą w postaci instruktorów hipoterapii, odpowiednim sprzętem jeździeckim, dostosowanych do wymogów i charakteru prowadzonych zajęć, końmi odpowiednio przyuczonymi do hipoterapii jak również specjalistycznym transportem do przewozu koni, umożliwiającym dojazd do każdego miejsca na umówione zajęcia.

Realizowany przez nas program obejmuje bardzo szeroki zakres niepełnosprawności w każdym przedziale wiekowym (porażenie mózgowe, autyzm, upośledzenie umysłowe, osoby niewidome z upośledzeniem umysłowym, z dysfunkcją układu ruchowego, dystrofia mięśniowa, zaburzenie zachowania, niedosłuch,  itp.).

Hipoterapia jest prowadzona przez nas od wielu lat, mamy bardzo duże doświadczenie, zapraszamy na zajęcia.